ហួយ​ មាស | Huy Meas

 ចិត្តខុសពីមុន
 បុប្ផាអណ្តែតតាមទឹក
 ដងស្ទឹងស្នេហា
 ផ្ញើកងចងដៃ
 កូនអើយកុំសួរ
 វិប្បដិសារីសម្ផស្សភួង
 រាត្រី​សេកុង
 ចំរៀងលក់ផ្កា
 ចិត្តអើយកុំនឹក
 ចំការសំរោង
 នឹកហើយនឹកទៀត
 ក្លិនជាប់នាសា
 មើលមាត់ទន្លេ
 ទើបតែពេញវ័យ
 លាហើយស្នេហា
 មួយជីវិតចែកជាពីរ
 បំណុលជីវិត
 ចម្រៀងរាត្រី
 អស្ចារ្យណាស់សង្សារខ្ញុំ
 ស្អែកហើយស្អែកទៀត
 ស្រលាញ់បងណាស់
 បុរីជូឡុង
 វាលសោះខ្យល់
 អផ្សុកណាស់
 សំដីបុរស
 អូនជារៃមាស
 ផ្កាស្លារុះរោយ
 សម្តីចុងក្រោយ
 ស្តាប់គ្រប់បទ
វីដេអូច្រើនទៀត | Show More